Fizikai Szemle
1974/8. 24. évf. 8. sz.
1974. augusztus

Erdey-Grúz Tibor: Mi a kémia? 225
Montvay István: A sok-részecske-keltés statisztikus modellje 231
Kónya Albert: Mátrainé Zemplén Jolán, 1911-1974 239
Móra Ferenc: Jubileum (méterrendszer) 241
A FIZIKA TANÍTÁSA
Károlyházy Frigyes: A kvantummechanika alapfogalmainak elfogadtatása
243
Az ember és műszerei az Országos Műszaki Múzeum Műszertörténeti kiállítása 255
EREDMÉNYEK
Csillag László: Új ajánlások a hossz-standardra és a fénysebesség értékére
hátsó borító
Berényi Dénes: Oktatás vagy kutatás? hátsó borító