Fizikai Szemle
1974/5. 24. évf. 5. sz.
1974. május

Berényi Dénes: Távlatok és tendenciák a magfizikai kutatásban 129
Koltay Ede: Az ATOMKI új gyorsító laboratóriuma. Eredmények és perspektívák 134
Németh Judit: Sűrűségfüggő erők alkalmazása magszerkezeti számításokra I 144
Novák Dezső: Új eredmények a szupravezető mágnesekkel kapcsolatban 150
ESEMÉNYEK
Húsz éves az ATOMKI
157
Németh Judit: "Korrelációk atommagokban" Symposium, Balatonfüred, 1973 157
Baranger, M.: Záróbeszéd a "Korrelációk atommagokban" konferencián 158
Csikor Ferenc: Háromszög szeminárium a sokrészecske keltésről hátsó borító
Zimányi József: Magfizikai aktualitások hátsó borító