Fizikai Szemle
1974/4. 24. évf. 4. sz.
1974. április

Gánti Tibor: A Chemoton-elmélet alapja 97
Bay Zoltán: A fénysebesség és az új méter 103
Szimán Oszkár: Az üstökösök szerkezete 112
A FIZIKA TANÍTÁSA
Piaget, J.: A gyermek fizikai világa
117
ESEMÉNYEK
Schmid Rezső díjasok 1970-73
120
Kunfalvi Rezső: Beszélgetés Bay Zoltánnal 122
V. M.: Az 1973. évi Eötvös-verseny 124
Csikor Ferenc: XI. Elméleti Fizikai iskola, Mátrafüred 125
K. R.: A középiskolai matematikai lapok 1972/73. tanévi 14. fizika pontversenyének eredménye 125
K. R.: Az Ifjúsági Fizikai Kör munkája az 1972/73. tanévben 126
K. R.: Az Ifjúsági Fizikai Kör téli ankétja 126
M. L.: Egyetemi hallgatók IV. problémamegoldó versenye 1973. 127
KÖNYVEK
M. Gy.: Rényi Alfréd: Ars Mathematica
128
M. L.: Gamow, George-Cleveland, John M.: Fizika hátsó borító
VÉLEMÉNYEK
Kovács László: Hogyan költsük el a 125 milliót?
hátsó borító