Fizikai Szemle
1974/1. 24. évf. 1. sz.
1974. január

Lee, T. D.: Szimmetriaelvek a fizikában 1
Lévai András: A magenergia erőművi hasznosításának helyzetképe, a jövő perspektívái 7
Györgyi Géza: Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár kézirattárában 13
Érdi Bálint: A bolygók mozgásáról 17
Michie, Donald: A programozó csel 25
ESEMÉNYEK
Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XVI. országos ankétja és fizikai eszközkiállítása
28
EREDMÉNYEK
Vermes Miklós: Az ikerparadoxonkísérleti megfigyelése
hátsó borító
Fürst Istvánné: Törekvések a korszerűbb természettudományos oktatásra koncentrációval, koordináltan, integráltan avagy komplex módon hátsó borító