Fizikai Szemle
1973/12. 23. évf. 12. sz.
1973. december

Frenkel Andor-Marx György: Búcsú Györgyi Gézától + publikációs jegyzék 353
Györgyi Géza: Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz 357
Marton L.: Áttekintés az elektronsugarak korai felhasználásáról az anyagok jellemzésére és tulajdonságaik megértésére 370
A. I.: A Kopernikusz évforduló kapcsán - bélyegekről 375
A FIZIKA TANÍTÁSA
Javaslat a természettudományok egybehangolt tanítására
376
ESEMÉNYEK
Csákány Antalné: Anyagszerkezet és anyagfejlődés
383
VÉLEMÉNYEK
Török Tivadarné: A természettudományos tárgyak összehangolásának törekvéseiről
hátsó borító