Fizikai Szemle
1973/10. 23. évf. 10. sz.
1973. október

Dirac, P. A. M.: A kvantumelmélet kibontakozása 289
Visszaemlékezések a budapesti Fasori Gimnáziumra 294
Wigner Jenő: Visszaemlékezéseim az iskolára 297
Maróti Lajos: Az utolsó utáni éjszaka II. 298
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kovács László: A fizikai ismeretek elsajátításához szükséges gondolkodási műveletek
308
Black, P. J.-Davies, P.-Ogborn John M.: Kockajáték a statisztikus mechanika tanításához 312
ESEMÉNYEK
Györgyi Géza: Szimpózium Triesztben Paul Dirac tiszteletére
315
Mikola-díjasok 318
EREDMÉNYEK
Shapiro, F. L.: Ultrahideg neutronok
319
T. L.: Galaxishalmazok fékezési Röntgen-sugárzása 320
KÖNYVEK
B. D.: Koch F. és Heinrich L.: Hogyan oldjuk meg a fizika-feladatokat?
320
VÉLEMÉNYEK
Ujj János: Várjuk az utasításokat, vagy...?
hátsó borító