Fizikai Szemle
1973/6. 23. évf. 6. sz.
1973. június

Marx György: Értjük-e igazán, hogy honnan ered a Nap melege? 161
Neugebauer Tibor: A gumi termodinamikai rugalmassága 167
Major György: A légkör hőmérsékleti profiljának mérése műholdakról 174
Siklós Tivadar: Az anharmonikus kristályok self-consistens dinamikai elmélete 178
A FIZIKA TANÍTÁSA
Holics László: A súrlódási munkáról
186
ESEMÉNYEK
A Társulat tisztújító közgyűlése
189
B. D.: Konferencia a magfizika és a nukleáris tudományok távlatairól és alkalmazásairól 190
Egyetemi hallgatók III. problémamegoldó versenye 192
VÉLEMÉNYEK
Berényi Dénes: Szerződjünk - ne szerződjünk?
hátsó borító