Fizikai Szemle
1973/5. 23. évf. 5. sz.
1973. május

Tarnóczy Tamás: Békésy György 1899-1972 129
Dyson, F. J.: Kutatás a Földön kívüli civilizációk technikája után 133
Hédervári Péter: A Mars felszíne a legújabb vizsgálatok szerint 139
A FIZIKA TANÍTÁSA
Tóth Eszter: Kvantummechanika középiskolásoknak II.
142
Wiedemann László: Gázdiffúziós kísérlet termodinamikai értelmezése 155
ESEMÉNYEK
Kónya Albert-Szépfalusy Péter: A 100 éves Boltzmann-egyenlet
158
II. Asztrofizikai Nyári iskolák Mátrafüred, 1971. május 28.-június 2. 160
II. Hadronspektroszkópiai konferencia Balatonfüred 1970. szeptember 6-11. 160
EREDMÉNYEK
Hoyle és Narlikar Müon-elmélete
160
VÉLEMÉNYEK
Tóth Eszter: Atomfizika tizennégy éveseknek?
hátsó borító