Fizikai Szemle
1973/2. 23. évf. 2. sz.
1973. február

Frank, M. I.: A neutronokkal végzett magszerkezetkutatások újabb eredményei 33
Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság Magyar Nemzeti Bizottsága: A sugárvédelem helyzete és fejlődése hazánkban 39
Dede Miklós-Demény András-Juhász Sándor: Newton törvényei fényképeken 44
ESEMÉNYEK
Eötvös-verseny
61
Jéki László: Magszerkezet vizsgálata neutronokkal 62