Fizikai Szemle
1971/4. 21. évf. 4. sz.
1971. április

Boas, Walter: Alapkutatás és alkalmazott kutatás 97
Verő József: A plazmaszféra és szerepe a mágneses variációk létrejöttében 100
Rigden, J. S.: Formáljuk át a fizikáról alkotott képet 103
Balyi Károly: Az elemek fényvisszaverő-képességének periodicitása 109
Mariann Victor-Józsa János: Pápai Páriz Ferenc tudományos munkássága Heidelbergben 112
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kroebel, Werner: Kutatómunka fizikatanár-jelöltekkel
118
Major Péter: Gondolatok a fizikusképzésről 120
Magyari László: Tranzisztorból készített félvezető detektorral működő demonstrációs műszer alfa és béta sugárzás vizsgálatára 122
EGYESÜLETI ÉLET
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1970. december 11-én tartott közgyűlése
123
K. R.: Ifjúsági Fizikai Kör 125
Beszámoló "A fizikatörténet szerepe a fizika-oktatásban" címmel tartott nemzetközi szemináriumról 125
KÖNYVSZEMLE
K. E.: Kovács István: Rotational Structure in the Spectra of Diatonic Molecules
127
E. J.: Zsebők Zoltán: "A gyógyító sugár" 127