Fizikai Szemle
1970/11. 20. évf. 11. sz.
1970. november

Koltay Ede: Magfizikai mérőmódszerek, sugárzások előállítása, detektálása 321
Máthé György: Impulzusalak diszkrimináció a magfizikában 327
Rzsanov, A. V.: A MIS eszközök működésének fizikai elvei és alkalmazásuk a mikroelektronikában 332
Bernal, J. D.: A tudományos felfedezések alkalmazása 339
Salvini, G.: Az alapkutatás jövője 341
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bukovszky Ferenc: A fizikaoktatás reformja Ausztráliában
346
EGYESÜLETI ÉLET
Gy. G.: Nemzetközi Elméleti Fizikai Központ (Miramare-Trieszt, Olaszország)
349
K. R.: A IV.Nemzetközi Fizikai Diákolimpia 352
K. R.: A IV. Fizikai Diákolimpia feladatai hátsó borító
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: James D. Watson: A kettős spirál
hátsó borító