Fizikai Szemle
1970/10. 20. évf. 10. sz.
1970. október

Szalay Sándor: A fizikai ismeretek elmélyülése az atomhéj és mag megismeréséig 289
Daróczy Sándor: Magfizika 297
Andrejescsev, M. A.: A számítástechnika és a műszaki fejlődés 312
Gy. S.: Nagy János, 1919-1970 316
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XIII. országos ankétja és fizikai eszközkiállítása
318