Fizikai Szemle
1970/7. 20. évf. 7. sz.
1970. július

Keszthelyi Lajos: Az anomális víz 193
Berényi Dénes: Kutatások az alapvető kölcsönhatásokra vonatkozólag 196
Barcza Szabolcs: A főág menti csillagok 202
Mészáros Ernő: A légköri vízgőz kondenzációja 207
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: Kísérletsorozat az elektromos és mágneses mennyiségek megismeréséhez III.
212
Pálfalvy József: Egyszerű tranzisztoros elektronkapcsoló 223
ÚJ EREDMÉNYEK
B. D.: Új információk a Compton-effektussal kapcsolatban
hátsó borító