Fizikai Szemle
1970/6. 20. évf. 6. sz.
1970. június

Rényi Alfréd: Napló az információ elméletről 161
Marx György: Rényi Alfréd, 1921-1970 161
Voszka Rudolf: Nagytisztaságú alkalihalogenid egykristályok növesztése zónaolvasztással 172
Szaid, Hakim Mohammed: Ibn Al-Haiszam 176
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: Kísérletsorozat az elektromos és mágneses mennyiségek megismertetéséhez II
178
Dede Miklós: A mechanikáról és a mechanika tanításáról 188
ÚJ EREDMÉNYEK
M. Gy.: A Föld sebessége
hátsó borító