Fizikai Szemle
1970/5. 20. évf. 5. sz.
1970. május

Kalmár László: A kibernetikáról 129
Apagyi Barnabás: A szupernóva-robbanások dinamikája 134
Nagy Elemér: A semleges kaon regenerációjáról 143
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: Kísérletsorozat az elektromos és mágneses mennyiségek megismeréséhez I
149
Kovács László-Nagy Emil: Termisztoros hőmérő 159
KÖNYVSZEMLE
H. J.: Simonyi Károly: Elméleti villamosságtan
160
H. J.: Dr.Simonyi Károly-Dr.Fodor György-Dr.Vágó István: Elméleti villamosságtan példatár hátsó borító
H. J.: Ladik János: Kvantumkémia hátsó borító
ÚJ EREDMÉNYEK hátsó borító