Fizikai Szemle
1968/10. 18. évf. 10. sz.
1968. október

Bozóky László: Sugárveszély, sugárvédelem 289
Vittay Pál: A populáció orvosi röntgensugárzásból származó sugárterheléséről 291
Krasznai István: Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásának sugárvédelmi kérdései 294
Andrási Andor-Bozóky László-Fehér István: Az emberi szervezetbe került radioaktív izotópok meghatározása egésztest számlálóval 299
Kovács József-Predmerszky Tibor-Róka Ottó: A környezet radioaktív szennyeződése 305
Deme Sándor: A gamma- és béta-sugárzás mérőműszerei 313
Erdélyvári István: A sugárveszélyes munkahelyek környezetének ellenőrzése 317
EGYESÜLETI ÉLET
Bujdosó Ernő: Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat
hátsó borító
KÖNYVSZEMLE
Sz. O.: Wiesmann, G.: A repülés története
hátsó borító