Fizikai Szemle
1968/8. 18. évf. 8. sz.
1968. augusztus

Domokos Gábor: Landau, Lev, 1908-1968 225
Landau, Lev: Megmaradási tételek a gyenge kölcsönhatásban 226
Landau, Lev-Rumer, J. B.: Mi a relativitáselmélet? 228
Németh Judit: Atommagok töltés- és anyageloszlása 235
Gyulai József: Fotoelektromos vizsgálatok galliumfoszfid kristályokban 238
KÖNYVSZEMLE
T. Gy.: Szaparina, E.: Szervezetünk kibernetikája
240
Kunszt Zoltán: Elemi részecskék II 241
Adler György: Végtelen dimenziós terek és alkalmazásaik I 248
Hajduska István: Gombás Pál 254
A FIZIKA TANÍTÁSA
Levius Ernő: Kvantumszer energiaabszorció demonstrálása nátrium rezonancia lámpával
256
EGYESÜLETI ÉLET
K. G.: Békéscsabai csoport
hátsó borító
ÚJ EREDMÉNYEK hátsó borító