Fizikai Szemle
1968/6. 18. évf. 6. sz.
1968. június

Ferencz Csaba-Pápay Zsolt: Az ionoszféra vizsgálatának egyik módja mesterséges holdak segítségével 161
Kroó Norbert: Híg mágneses ötvözetek vizsgálata neutronok rugalmatlan szórásával 166
Rádi Péter: Fizika és filozófia 170
Némedi István: Űrrakéták repülési ideje 176
Elek Gábor: A DNS molekulától a bioszféráig I. 180
Voszka Rudolf: Röntgenezett KCl(Ca) kristályok színeződésének mechanizmusa 185
Hajduska István: Szigeti György 187
EGYESÜLETI ÉLET
A. I. - K. D.: Sokrészecske rendszerek statisztikus fizikája - VI. Elméleti Fizikai nyári iskola
189
Sz. J.: IV. Magyar Magfizikai Nyári Iskola, Sárospatak 190
K. R.: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizikai Körének Téli Ankétja 190
KÖNYVSZEMLE
N. K.: Gombás Pál-Kisdi Dávid: Bevezetés a hullámmechanikába és alkalmazásaiba
191
A. I.: Bauer Ervin: Elméleti biológia 191
ÚJ EREDMÉNYEK
L. M.: Új szupernovát sikerült felfedezni a Piszkéstetői Obszervatórium Schmidt-teleszkópjával
192
B. D.: Folyamatban levő kísérletek a Nap neutrinósugárzásának vizsgálatára hátsó borító