Fizikai Szemle
1968/5. 18. évf. 5. sz.
1968. május

Baszov, N. G.-Orajevszkij, A. N.: A kvantumelektronika és technikai fejlődés 129
Kiss József: A Gyulai-Hartly-effektus az újabb eredmények tükrében 139
Györgyi Géza: A Kepler- probléma "rejtett" szimmetriáiról 142
Bakos József: A kvantumelektronika alapjai 145
Mecseki Attila: Egy biomechanikai elemzés 151
Hajduska István: Gyulai Zoltán 154
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bártfai Tamás: A gimnáziumi új fizika tankönyvekről
156
Kovács István: Az elektromos és mágneses mennyiségek Gauss és MKSA egységrendszere 157
EGYESÜLETI ÉLET
K. Gy.: VII. Elméleti Fizikai Nyári Iskola, Visegrád 1967.
hátsó borító
KÖNYVSZEMLE
P. J.:Németh Pál: Út a kibernetikához
hátsó borító