Fizikai Szemle
1968/4. 18. évf. 4. sz.
1968. április

Fóti Ernő: Ipari elektronsugaras hegesztőgép 97
Bakos József: Atomi állapotok átlagos élettartamának mérése 100
Bencze Pál-Märcz Ferenc: Elektromágneses hullámok abszorpciója az alsó ionoszférában 106
Voszka Rudolf: Színcentrum-problémakör kialakulása és néhány időszerű kérdése 109
Hédervári Péter: A vulkánok fizikai vizsgálatának néhány kérdése 112
Zsoldos Lehel: Az elhajlás geometriai elmélete 114
Gyulai Zoltán: Tangl Károly 121
Barnóthyné Forró Magda: Tangl Károly a pedagógus 124
EGYESÜLETI ÉLET
V. M.: Az 1967. évi Eötvös-verseny
125
T. T.: XIV. Colloquium Spectroscopicum Internationale 125
R. É.: UHV szeminárium 127
M. T.: Az egri csoport munkájáról 127
G. M.: A győri csoport munkájáról 128
ÚJ EREDMÉNYEK hátsó borító
KÖNYVSZEMLE
Z. J.: Horváth Árpád: Korok, gépek, feltalálók
hátsó borító