Fizikai Szemle
1968/3. 18. évf. 3. sz.
1968. március

Bencze Pál-Verő József: A magnetoszféra 65
Török Tibor: Spektroszkópiai szikragerjesztők elektromos folyamatairól 69
Malicskó László: A Gyulai-féle határréteg szerepe a kristálynövekedésben 79
A FIZIKA TANÍTÁSA
Wiedemann László: Folyadéktömeg forgásba hozatala
85
Drommer Gyuláné: A termodinamika elemeinek tanítása a középiskolában 88
Bukovszky Ferenc: Hengeres tekercs mágneses terének vizsgálata 96