Fizikai Szemle
1968/1. 18. évf. 1. sz.
1968. január

Keszthelyi Lajos: Belső mágneses terek 1
Ryle, Martin: Rádiógalaxisok és quasarok I 5
Sandage, Allan R.: Rádiógalaxisok és quasarok II 10
Flórián Endre: A Föld légkörének felosztása 12
Révai János: Az atommag és modelljei 14
Makra Zsigmond: Radioaktív nuklidokkal táplált áramforrások 16
EGYESÜLETI ÉLET
Gyulai Zoltán akadémikus, a Társulat elnöke, betöltötte 80. életévét
21
Eötvös Társulat díjai 21
Csekő Árpád: Középiskolai fizikatanárok X. országos ankétja és fizikai eszközkiállítása 21
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat XI. vándorgyűlése 26
KÖNYVSZEMLE
Gombás Pál: Pseudopotentiale
31
ÚJ EREDMÉNYEK
Balázs Lajos: Gravitációs Kollapszus és a csillagok halála (Thorne, S. Kip cikke nyomán)
31