Fizikai Szemle
1967/10. 17. évf. 10. sz.
1967. október

M. Gy.: Michael Faraday (1791-1867) 289
Biró Gábor: Az elektromágneses tér fogalmának kialakulása (Faraday és Maxwell) 292
Fricsovszky György-Kirschner István-Kondor Imre: Josephson-effektus és fluxus-kvantálás szurpavezetőkben 298
Elek Gábor-Abonyi Iván: Biológia, termodinamika, információelmélet I. 304
Kisdi Dávid: A szuperfolyékonyság I 310
A FIZIKA TANÍTÁSA
Hawkins, D.: "Szöszmötölés" a fizikában
316
Bozóky László: Rolf Sievert 1896-1966 319
KÖNYVSZEMLE
K. E.: Kelman, V. M.-Javor, Sz. J.: Elektronoptika
320
K. F.: Tér-idő szimmetriák, spin és statisztika 320
Cs. Á.: Braunbeck, W.:Út a határtalanba hátsó borító
H. Á.: Petrik Ottó: Modellezés a technikában hátsó borító
ÚJ EREDMÉNYEK
Gy. G.: Dinamikai csoportok
hátsó borító