Fizikai Szemle
1967/9. 17. évf. 9. sz.
1967. szeptember

Nagy Tibor: Gyenge kölcsönhatások 257
Oettinger, A. G.: A számítógépek felhasználása a természettudományokban 271
Neumann János: Az automaták elmélete II 280
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kurucz Andor: A földpálya apexének kijelölése
288
EGYESÜLETI ÉLET
K. R.: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizikai Körének Tavaszi Ankétja
hátsó borító