Fizikai Szemle
1967/8. 17. évf. 8. sz.
1967. augusztus

Szalay Sándor: A természetes radioaktivitás felfedezésétől a mesterséges radioaktivitásig (100 éve született Mme Curie) 22
Wigner Jenő: Neumann János (1903-1957) 227
Neumann János: Az automaták elmélete I 229
Bánkuti J.-Kirschner I.-Kovács I.: BCS-elmélet és a szupravezetés lehetősége szobahőmérsékleten 236
Horváth János: A spektrumvonalak kiszélesedéséről III 241
A FIZIKA TANÍTÁSA
Hajdu János-Radnai Gyula-Schuszter Ferenc: Fizikai optikai kísérletek bemutatása televízióval
249
KÖNYVSZEMLE
Sz. J.: Fényes Imre: Fizika és világnézet
256
A. P.: Kittel, C.: Bevezetés a szilárdtest fizikába hátsó borító
Budó Ágoston: Horvai Rezső, 1920-1967 hátsó borító
F. L.: Tisza Magdolna, 1938-1967 hátsó borító