Fizikai Szemle
1967/7. 17. évf. 7. sz.
1967. július

Szigeti György: Kutatás a fényforrások tökéletesítésére 193
Barta Erzsébet-Gergely György-Schanda János: Kristályfoszforok fotolumineszcenciája 195
Szabó János: Fotolumineszcens anyagok felhasználása fényforrásoknál 201
Gergely György: Katódolumineszcencia 204
Somogyi Mária-Schanda János: Elektrolumineszcencia 208
Hársy Miklós-Kovács Pál-Richter Kálmán: ZnS kristállyal végzett kutatások 214
Sviszt Pál: ZnS kristályok fotolízise 217
Lendvay Ödön-Farkasné Mészáros Magda: ZnS kristályok szerkezete és kristályhibái 220
Portrévázlat Szigeti Györgyről hátsó borító