Fizikai Szemle
1967/5. 17. évf. 5. sz.
1967. május

Jánossy Lajos: Mérések kiértékelésének elmélete és gyakorlata 129
Ladik János: A DNS szerkezete és biológiai szerepe 133
Kulin György: Aktuális problémák a Holdról 137
Horváth János: A spektrumvonalak kiszélesedéséről I 147
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: Fluoreszcencia kísérletek és oktatási felhasználásuk
155
EGYESÜLETI ÉLET
K. R.: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizikai Körének ankétja
hátsó borító