Fizikai Szemle
1966/9. 16. évf. 9. sz.
1966. szeptember

Pál Lénárd: Iréne Joliot-Curie (1879-1956) 257
Nagy Károly: Neutrínófizika 261
Salam, Abdus: A csoportelmélet és a szimmetriafizikus 266
Fejes István: Néhány rádiócsillagászati probléma a Tejútrendszer kutatásában 273
Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről 278
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Új Állami-díjasunk
288
ifj. Bartha Lajos: Csillagvizsgálók a Gellért-hegyen hátsó borító
KÖNYVSZEMLE
A. I.: Tarján Rezső: Kibernetika
hátsó borító