Fizikai Szemle
1966/6. 16. évf. 6. sz.
1966. június

Kürti Miklós: Erős mágneses terek 165
Hoffmann Tibor: A kvantumkémia a fizikában, kémiában, biológiában és az iparban I 167
Goldsmith, M.: A tudományok tudománya 170
Deme Sándor: A gyorsneutron-sugárzás dozimetriája sugárbiológiai vizsgálatoknál 173
Reimann József: A játékelmélet elemei 178
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Balyi Károly: Az 1895. évi nyári fizikai tanfolyam
194
M. I.: V. Magyar Elméleti Fizikai iskola 195
KÖNYVSZEMLE
H. J.: Simonyi Károly: Elektronfizika
196
H. J.: Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században hátsó borító
M. Gy.: Optika hátsó borító
M. Gy.: Föld és ég hátsó borító