Fizikai Szemle
1966/4. 16. évf. 4. sz.
1966. április

Békéssy András: A Monte-Carlo módszer I 101
Jánossy Lajos: A két rakéta paradoxona 108
Abonyi Iván-Elek Gábor: A biológiai termodinamika elemei 111
Wiener, Norbert: A megfordítható és megfordíthatatlan idő 116
Petrov, A. Z.: A gravitációs térelmélet fejlődésének fő szakaszai 122
A FIZIKA TANÍTÁSA
Krausz Ottó-Székely Vladimir: Vetítés nappali fény mellett
126
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról
128
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 129