Fizikai Szemle
1966/3. 16. évf. 3. sz.
1966. március

Weisskopf, V. F.: Kvantumelmélet és elemi részek 65
Szent-Györgyi Albert: A tanítás és bővülő tudás 74
Kisdi Dávid: Fermi-folyadékok II 77
Zámori Zoltán: Szcintillációs energiaspektrumok gépi dekomponálása 89
A FIZIKA TANÍTÁSA
Zsoldos Lehel: Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata a hallgatói laboratóriumban
97
Holics László: Új oktatási módszer a televíziótechnika felhasználásával az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképzési munkájában 98
Horváth János: Egy érdekes egyetemi oktatási kísérlet 100
KONFERENCIÁK hátsó borító