Fizikai Szemle
1966/2. 16. évf. 2. sz.
1966. február

Marx György: A természet töltésaszimmetriája 33
Radnai Gyula: A termodinamikai fundamentális egyenletek tanításához 41
Auger, Pierre: A csillagászati kutatás irányai korunkban 47
Baszov, N. G.: Félvezető kvantumgenerátorok 50
Kisdi Dávid: Fermi-folyadékok I 56
Vermes Miklós: Kiegészítés az 1965. évi Eötvös-verseny mechanikai feladatához 60
Surányi Péter: Nagyenergiájú és Elemi részecske Fizikai Szeminárium 61
Az 1965. évi Eötvös-verseny 62
Almár Iván: Mesterséges holdak megfigyelése 63
KÖNYVSZEMLE 64
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító