Fizikai Szemle
1966/1. 16. évf. 1. sz.
1966. január

Hoyle, Fred: Egy csillagász véleménye az életről 1
Ortvay Rudolf: Newton és korunk tudománya 7
Jánossy Lajos: A ponderomotoros erő kérdéséről 16
Berényi Dénes: Újabb eredmények az elektronbefogással kapcsolatban 21
Tamm, J. E.: A fizika fontos változások előestéjén 24
A FIZIKA TANÍTÁSA
Vermes Miklós-Wiedemann László: A rugalmas fonalú ingáról
26
Atkin, J. M.-Karplus, R.: Felfedezés vagy megláttatás 28
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK 31
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító