Fizikai Szemle
1965/11. 15. évf. 11. sz.
1965. november

Breszler, Sz. E.: A molekuláris biológia néhány problémája és a fizika 321
Abonyi Iván-Szabó János: Hullámjelenségek, karakterisztikus és szakadási felületek ideális folyadékokban 328
Montvay István: A Dirac-delta és a disztribúcióelmélet 339
Laue, Max von: Tehetetlenség és energia 343
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Varga András: Az elektronikus számítógépek numerikus és nemnumerikus felhasználása Nyári iskola 1965
355
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL
A. I.: Újabb kísérleti próbálkozások a speciális relativitáselmélet alapelveinek közvetlen ellenőrzésére
356