Fizikai Szemle
1965/10. 15. évf. 10. sz.
1965. október

Horváth János: Pierre de Fermat (1601-1665) 293
Jensen, J. H. D.: A magszerkezet elméletének története 296
Az Einstein-Bohr vitához 301
Fock, V. A.: Megjegyzések Bohr cikkéhez Einsteinnel folytatott vitáiról 301
Rosenfeld, L.: Einstein és Bohr ismeretelméleti vitája 303
Gilde Ferenc: A hőmérsékletről 304
Kiss István: A nehéz hidrogén izotópok és készítményeik előállítása 311
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok VIII. országos ankétja és kiállítása (1965. április 11-14.)
316
Az 1965. évi Mikola Sándor-díj 319
Radnai Gyula: A vetítés 320
Schuszter Ferenc: Néhány optikai kísérlet füstkádban hátsó borító
Bukovszky Ferenc: Gondolatok a korszerű fizikaoktatáshoz hátsó borító