Fizikai Szemle
1965/9. 15. évf. 9. sz.
1965. szeptember

M. Zemplén Jolán: Mihail Lomonoszov, a fizikus 257
Bohr, Niels: Vita Einsteinnel az atomfizika ismeretelméleti problémáiról 263
Ladik János: A fehérjeszintézis kódolása 274
Pataki György: Plazma-effektusok szilárd testekben 278
A FIZIKA TANÍTÁSA
Koch Ferenc-Hitter Ibolya: Elektronrezonancia kísérlet gyenge terekben
286
KÖNYVSZEMLE
Nagy Károly:Bohr, Niels: Atomfizika és emberi megismerés
287
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 288