Fizikai Szemle
1965/7. 15. évf. 7. sz.
1965. július

Groma Géza: A finomkohászat néhány fizikai problémája 193
Friedman, Herbert: Röntgen csillagászat 198
Biró Gábor: A fenomenológia és a modell-alkotás szerepe a fizikai kutatás történetében 205
Makra Zsigmond: Űrhajók sugárvédelme 209
Berényi Dénes: Megjegyzések a tudományos teljesítmény színvonalának objektív felméréséről a fizikában 217
A FIZIKA TANÍTÁSA
Nemesszeghy György: Különböző alakú elektróda-kapacitások visszavezetése a síkkondenzátor kapacitására
219
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
G. T.: Nyári iskola
223
Béll Béla: Meteorológiai Világnap 224
K. R.: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizika Körének működése az 1964/65. tanévben hátsó borító