Fizikai Szemle
1965/5. 15. évf. 5. sz.
1965. május

Rényi Alfréd: A természet könyvének nyelve 129
Ny. J.-S. Á.: Az omega-mínusz kísérlet 139
Dirac, P. A. M.: A kvantummechanika alapjai 146
Krasznai István: Radioaktív izotópok diagnosztikai alkalmazásának dozimetriai kérdései 148
A FIZIKA TANÍTÁSA
Berényi Dénes: Tapasztalatok egyetemi fizikus hallgatók szemináriumi foglalkozásával kapcsolatban
156
KÖNYVSZEMLE
T. Gy.: Tarnóczy Tamás: Ultrahangok
157
A. I.: Braunbeck, W.: Út a határtalanba 157
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL
Nagy Tibor: A K0 mezonok 2 pi-bomlása és a gyenge kölcsönhatások CP- invarianciája
158