Fizikai Szemle
1965/2. 15. évf. 2. sz.
1965. február

Dirac, P. A. M.: A fizikusok világképének fejlődése 33
Stan, L.-Tóth A.: Vizsgálatok a tömegarány kifejezésével kapcsolatban 42
Blohincev, D. I.: Nagyenergiájú fizika 1964 48
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bodócs István: Fázisviszonyok és rezonanciajelenségek vizsgálata ködfénylámpákkal váltakozó áramoknál
50
Langton, N. H.: Az asztronautika az iskolai matematikában és fizikában 52
Tóth Lajos-Fitori János: A vízfonalak lengése több csőből álló közlekedőedényben 55
K. R.: A középiskolai fizikatanárok VII. országos ankétja (1964. április 6-9.) 57
Cs. Á.: A középiskolai fizikatanárok VII. országos ankétjával kapcsolatos kiállítás 58
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
K. D.: Beszámoló a III. Elméleti Fizikai Nyári Iskoláról
61
M. Gy.: West Ford Story 62
B. D.: Bálint Árpád (1924-1964) 63
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 63
M. Gy.: Mi történik a Skorpióban? 64