Fizikai Szemle
1965/1. 15. évf. 1. sz.
1965. január

Wigner Jenő: Események, természettörvények és invarianciaelvek 1
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: Budó Ágoston: Mechanika
6
Horváth János: Diszperziós relációk a klasszikus fizikában 7
Kemény Péter: Gyorsuló elektronok sugárzása 16
A FIZIKA TANÍTÁSA
Madas László: A fizikai ingáról
23
Gőri Árpád: Egy tehetetlenségi kísérlet magyarázata 27
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 31