Fizikai Szemle
1963/12. 13. évf. 12. sz.
1963. december

Bakos József-Csillag László: Lézer-típusok és alkalmazásaik 359
Pauli, Wolfgang: A kizárási elv és a kvantummechanika 367
Veres Árpád: Tricium mérése folyadék-szcintillátoros számlálóberendezés segítségével 375
Kirschner István-Papp Elemér-Fricsovszky György: Szupravezetők fizikája III. 379
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
K. I.: VII. Európai Molekula Spektroszkópiai Kongresszus
385
P. L.: Fizikus Vándorgyűlés Egerben 386
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 387