Fizikai Szemle
1963/10. 13. évf. 10. sz.
1963. október

Bernal, J. D.: Tudomány és technika az eljövendő világban 291
Dézsi Zoltán: A természetes vizek radioaktív anyagtartalmára vonatkozó vizsgálatokról 298
Bakos József-Csillag László: A lézer 304
Kirschner István-Papp Elemér-Fricsovszky György: Szupravezetők fizikája I. 311
Fáy Gyula-Zselev, Borisz: A fizikai hasonlóságelmélet koncepciójáról II. 318
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Sz. P.: II. Elméleti Fizikai Nyári Iskola Mátrafüred, 1963
323
K. R.: Az Ifjúsági Fizikai Kör munkája az 1962/63. tanévben hátsó borító