Fizikai Szemle
1963/9. 13. évf. 9. sz.
1963. szeptember

Heirtzler, J. R.: A leghosszabb elektromágneses hullámok 259
Berényi Dénes: A pozitív béta-bomlás feltételei (energetika és tiltottság) 263
Vatai Endre: Pályaelektron befogás különböző atomi héjakról 264
Fáy Gyula-Zselev, Borisz: A fizikai hasonlóságelmélet koncepciójáról I. 271
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kedves Ferenc-Schuszter Ferenc: Fényelhajlás köralakú akadályon vagy nyíláson
276
Párkányi László: Elhajlás rácson 279
KÖNYVSZEMLE
B. Z.:Budó Ágoston-Pócza Jenő: Kísérleti fizika I. kötet
287
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
A. I.: Plazmafizikai tanácskozás Balatonszabadi, 1963. május 29-31
hátsó borító
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító