Fizikai Szemle
1963/7. 13. évf. 7. sz.
1963. július

Kovách Ádám: Az egyesített kémiai és fizikai atomsúlyskáláról 195
Nagy Tibor: Elemi részek és rezonanciák 201
Lovas István: A polarizált neutron mint a magfizikai kutatás eszköze 209
Györgyi Sándor-Gazsó József-Nagy János: Sugársérülés kimutatása a vér egyes tulajdonságainak megváltozása alapján 216
J. K.: Darvas Andor (1907-1963) 219
A FIZIKA TANÍTÁSA
H. J.: A fizika oktatásának célja és tanterve a tudományegyetemeken folyó matematika-fizika és kémia-fizika szakos tanárképzés keretében
220
Vermes Miklós: Hőtani bemutatási kísérletek 222
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 222