Fizikai Szemle
1963/5. 13. évf. 5. sz.
1963. május

Gyulai Zoltán: Kristálynövekedés és határréteg 131
A Gyulai iskola 136
Szalay Sándor: Gyulai professzor mint oktató 143
A FIZIKA TANÍTÁSA
Gyulai Zoltán: Lángok diamágnességének értelmezése
145
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK Gyulai Zoltán köszöntése 146
Kossuth-díjasaink 146
Bródy- és Schmid-díjasaink 147
Társulati előadások (1962. évben) 150
Jelölések, mértékegységek és nomenklatúra a fizikában 151
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító