Fizikai Szemle
1963/4. 13. évf. 4. sz.
1963. április

Novobátzky Károly: Niels Bohr emlékbeszéd 99
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 101
Zselev, Borisz: A turbulencia elméletéről és műszaki alkalmazásairól 102
Trimmer, J. B.: Szállodai ügyvitel Ergodiában 110
Gobbi István: Az elektrokémiai szakkifejezések Faraday által történt meghatározása 113
A FIZIKA TANÍTÁSA
Kolmogorov, A. N.: Szükség van-e tudományos iskolákra?
113
Csekő Árpád: Elektromágneses hullámzásokról 115
Bock Sándor: Interkamera 119
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
S. A.: A Nemzetközi Geofizikai Együttműködés Európai-Ázsiai Régiójának VI. ülésszaka
120
Beszámoló az Elektron- és Vákuumfizikai Szimpóziumról 121
F. A.: Az elemi részek fizikájának helyzete a trieszti elméleti fizikai nyári iskola tükrében 123
L. I.: Magfizikai nyári iskola az Alacsony Tátrában 125
KÖNYVSZEMLE
F. A.: Marx György: Vvegyenyije v kvantovuju mehaniku
126
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 126