Fizikai Szemle
1963/2. 13. évf. 2. sz.
1963. február

Szép Iván: A félvezetők fizikai-kémiai problémái 35
Koltay Ede: Neutrontermelő magfolyamatok vizsgálata könnyű magokon 42
Illés Ferenc: Pozitronok egyfotonos szétsugárzása 52
Károlyházy Frigyes:Van-e az elektromágneses potenciáloknak abszolút jelentése? 54
Gadó Pál: 50 éves a Laue-kísérlet 58
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Mit csinál a debreceni csoport?
61
KÖNYVSZEMLE
H. J.: Ahijezer, A.-Beresztyeckij, V.: Kvantumelektrodinamika
62
G. R.: Békéssy András-Károlyházy Frigyes-Freud Géza-Marx György-Nagy Károly: Elméleti fizikai feladatok 62
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL
Gauser Károly: A bolygók relativisztikus perihélium-mozgása
63