Fizikai Szemle
1961/11. 11. évf. 11. sz.
1961. november

Asztronautika ünnepnapjai és hétköznapjai 323
Asztronautikai lexikon 324
Sviszt Pál: Lomonoszov, M. V. emlékezete 337
Sterk Tiborné: Az elektret 340
Rontó Györgyi-Tamás Gyula: Aeroszolok 346
KÖNYVSZEMLE
H. J.: M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig
351
M. Gy.: Landau, L. D.-Rumer, J. B.: Nehéz kérdések 351
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 352