Fizikai Szemle
1961/10. 11. évf. 10. sz.
1961. október

Horváth János: Elektromágneses mértékrendszerek 295
Bondi, H.: Gravitációs hullámok 299
Hedvig Péter: Mágneses rezonanciamódszerek alkalmazása a fizikában, kémiában és biológiában 307
KÖNYVSZEMLE
F. I.: Marx György: Túl az atomfizikán
317
K. E.: Herzberg, Gerhard: Molekulaszínképek és molekula-szerkezet II. 318
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 318