Fizikai Szemle
1961/9. 11. évf. 9. sz.
1961. szeptember

Schawlow, Arthur L.: Optikai maserek 263
Cluny, Hilaire: A radioaktív hulladékok elhelyezése 270
Hulst, H. C. van de: A Tejútrendszer szerkezete és a 21 centiméteres mikrohullámú spektrumvonal 274
Beleznay Ferenc-Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatás eredményei IV. 281
A FIZIKA TANÍTÁSA
Légrádi Imre: Hozzászólás Denkinger Géza "Megjegyzés a váltakozó áram effektív értékének és teljesítményének tanításához" című cikkéhez
286
Sas Elemér: Demonstrációs ionizációs kamra 286
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Beszámoló a F. év június 7-10-e között Balatonvilágoson megtartott Lumineszcens Szimpóziumról
287
Fizikatörténeti feladatok megoldása 289
Cs. Á.: Izotóp-tanfolyam tanároknak 289
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 290